Insurekcja Kościuszkowska 1794

Insurekcja Kościuszkowska 1794, pierwsze polskie powstanie zbrojne przeciwko zaborcom – Rosji i potem Prusom, pod wodzą Tadeusza Kościuszki.

Wojny napoleońskie, od 1797 do 1807

Wojny napoleońskie, od 1797 do 1807, w nadziei na pomoc w odzyskaniu niepodległości u boku Napoleona walczą oddziały polskie, powstają we Włoszech Legiony Dąbrowskiego; w Wielkopolsce (1806) wybucha zwycięskie powstanie, tworzy się wojsko Księstwa Warszawskiego 1807-1815.

Powstanie Listopadowe 1830-1831

Powstanie Listopadowe 1830-1831, przeciwko zaborcom rosyjskim, zapoczątkowane zrywem podchorążych w nocy z 29 na 30 listopada 1830; mimo zwycięstw m. in. pod Stoczkiem, Wawrem, czy Iganiami, bohaterskiej obrony stolicy, ostatecznie zakończone klęską, powstrzymało jednak wojska rosyjskie od interwencji w innych krajach Europy; po jego upadku zaczęła się Wielka Emigracja.

Powstanie 1846

Powstanie 1846 roku w Krakowskiem i Wielkopolsce.

Wiosna Ludów 1848

Wiosna Ludów 1848, powstanie w Wielkopolsce – zwycięstwa m. in. pod Miłosławiem, Sokołowem i Wrześnią; walki w Galicji, udział Polaków w rewolucji węgierskiej i zrywach w innych krajach Europy.

Powstanie styczniowe 1863

Powstanie styczniowe 1863, wielki zryw Polaków przeciwko zaborcom rosyjskim, głównie w formie walk partyzanckich, przez półtora roku – z przeważającymi siłami imperium; mimo krwawych represji, wywózek na Syberię, konfiskat i likwidacji resztek autonomii, stało się lekcją patriotyzmu dla następnych pokoleń.

Strajki szkolne

Strajki szkolne – dzieci w obronie polskiej mowy, w zaborze pruskim (1901-1907), strajk dzieci wrzesińskich (1901-1902), strajki szkolne w zaborze rosyjskim (1905-1906).

Walki o niepodległość w czasie I wojny światowej

Walki o niepodległość w czasie I wojny światowej, polskie formacje wojskowe, (w tym np. Legiony Polskie, Armia Hallera).

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, skuteczne i zwycięskie powstanie mieszkańców Wielkopolski przeciwko zaborcom pruskim w celu włączenia w skład tworzącej się Rzeczpospolitej.

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 (walki o Lwów, Przemyśl, Galicję i Wołyń).

Powstania Sląskie 1919, 1920, 1921

Powstania Sląskie 1919, 1920, 1921.

Wojna polsko-sowiecka 1919-1921

Wojna polsko-sowiecka 1919-1921 o wytyczenie granic Polski, a potem w obronie przed sowiecką ekspansją, bitwa warszawska i Cud nad Wisłą 15 VIII 1920 pozwoliły uchronić Europę od rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej.

II wojna światowa

II wojna światowa – walki wojsk polskich we wrześniu 1939 w obronie przed agresją hitlerowską i sowiecką, tragedia więźniów obozów koncentracyjnych, obozów zagłady,  prześladowań hitlerowskich i sowieckich, wywiezionych na Sybir, walki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – we Francji, Anglii, Afryce, Bliskim Wschodzie, Włoszech, w wyzwalaniu Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, wojsko polskie w ZSRR i udział w walkach na terenie Polski, walki i działalność polskiego podziemia, Powstanie Warszawskie.

Opór przeciwko wojskom sowieckim i władzom komunistycznym w latach 1944–1956

Opór przeciwko wojskom sowieckim i władzom komunistycznym w latach 1944–1956, walki zbrojne i działania konspiracyjne; tragiczne losy prześladowanych żołnierzy Podziemia.

Masowe protesty antykomunistyczne

Masowe protesty antykomunistyczne: Poznański Czerwiec, Marzec 1968, Grudzień 1970, Radom 1976, strajki i powstanie „Solidarności”, działalność opozycyjna w latach stanu wojennego i do roku 1989....