II wojna światowa

II wojna światowa – walki wojsk polskich we wrześniu 1939 w obronie przed agresją hitlerowską i sowiecką, tragedia więźniów obozów koncentracyjnych, obozów zagłady,  prześladowań hitlerowskich i sowieckich, wywiezionych na Sybir, walki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – we Francji, Anglii, Afryce, Bliskim Wschodzie, Włoszech, w wyzwalaniu Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, wojsko polskie w ZSRR i udział w walkach na terenie Polski, walki i działalność polskiego podziemia, Powstanie Warszawskie.