Wojny napoleońskie, od 1797 do 1807

Wojny napoleońskie, od 1797 do 1807, w nadziei na pomoc w odzyskaniu niepodległości u boku Napoleona walczą oddziały polskie, powstają we Włoszech Legiony Dąbrowskiego; w Wielkopolsce (1806) wybucha zwycięskie powstanie, tworzy się wojsko Księstwa Warszawskiego 1807-1815.