Powstanie styczniowe 1863

Powstanie styczniowe 1863, wielki zryw Polaków przeciwko zaborcom rosyjskim, głównie w formie walk partyzanckich, przez półtora roku – z przeważającymi siłami imperium; mimo krwawych represji, wywózek na Syberię, konfiskat i likwidacji resztek autonomii, stało się lekcją patriotyzmu dla następnych pokoleń.